”Cambridge Global Payments” och ”AFEX” är handelsnamn som kan användas för de internationella betalnings- och riskhanteringslösningar som tillhandahålls av vissa associerade parter som använder varumärket ”Corpay”. Internationella betalningslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Storbritannien genom Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom Associated Foreign Exchange Ireland Limited, på [den engelska kanalön] Bailiwick of Jersey genom AFEX Offshore Limited; i Singapore genom Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Riskhanteringslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Storbritannien genom Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom AFEX Markets Europe Limited; på [den engelska kanalön] Bailiwick of Jersey genom AFEX Offshore Limited; i Singapore genom Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Se http://cross-border.corpay.com/varning/ gällande villkor och information om denna broschyr.

CONTACT US                    BECOME A CLIENT 

Transparens


Detta avsnitt innehåller de viktigaste dokumenten som görs tillgängliga för kunderna för att säkerställa största möjliga öppenhet när det gäller de tjänster som tillhandahålls och de avgifter som Corpay tar ut.
 

CONTACT US                    BECOME A CLIENT 

Avgiftsbesked


Som en del av våra skyldigheter enligt ”European Union (Payment Accounts) Regulations” (EU:s regler för betalningskonton) är vi skyldiga att ta fram ett "avgiftsutdrag" för kunder som har ett betalkonto.

Ett avgiftsutdrag ger en översikt över alla avgifter och kostnader för tjänster kopplade till betalkontot och den visar även vilken ränta du har betalat eller tjänat in på kontot för den period som det omfattar.

Detta dokument är tillgängligt på begäran, så kontakta din kontoansvarige om du behöver ditt utlåtande.